ثبت دامنه


ثبت دامنه ، اولین گام برای داشتن وب سایتاولین گام برای راه اندازی یک وب سایت ، انتخاب نام دامنه مناسب می باشد . شما می توانید دامنه مورد نظر خود را بررسی کنید تا در صورت آزاد بودن ، از طریق فارسیان وب اقدام به ثبت دامنه مورد نظر کنید . گفتنی است که دامنه های بین المللی به صورت آنی ثبت خواهند شد اما دامنه های ملی ، حدود 24 ساعت کار زمان خواهد برد . از طریق لیست زیر می توانید قیمت دامنه های مختلف را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت دامنه مورد نظر کنید .

همچنین ، با ثبت هر کدام از پسوند های زیر ، دامنه به نام شخص شما ثبت خواهد شد و کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت دامنه ارائه می گردد .

 

 ثبت دامنهتمدید دامنهانتقال دامنهتعداد سال 
COM. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NET. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ORG. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IR. 8،000 تومان 8،000 تومان 8،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BIZ. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CC. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 CO.UK. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ASIA. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CA. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 COFFEE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COM.CO. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 DE. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
EU. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FR. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 IN. 25،000 تومان 25،000 تومان 25،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 INFO. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 INSTITUE. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 IT. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 LI. 70،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 ME. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 MOBI. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 NAME. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 PHOTOGRAPHY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 PRO. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 PW. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 RESTAURANT. 200،000 تومان 200،000 تومان 200،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 TEL. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 TV. 125،000 تومان 125،000 تومان 125،000 تومان 1 سفارش آنلاین
US. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 WS. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 XYZ. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ACADEMY. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 ADULT. 300،000 تومان 300،000 تومان 300،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 AGENCY. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 BLACK. 155،000 تومان 155،000 تومان 155،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 BLUE. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 BOUTIQUE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 CHAT. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 CLICK. 35،000 تومان 35،000 تومان 35،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 COACH. 170،000 تومان 170،000 تومان 170،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COMPANY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COMPUTER. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DANCE. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DENTIST. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DIET. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ENGINEER. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FLOWERS. 95،000 تومان 95،000 تومان 95،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FUTBOL. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 GALLERY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GIFT. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GREEN. 250،000 تومان 250،000 تومان 250،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GUITARS. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
HELP. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
HOSTING. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LAWYER. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LINK. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MARKET. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MONEY. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NEWS. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
.PHOTO 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PICS. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PINK. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
RED. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
REVIEWS. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SOCIAL. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SOFTWARE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
STYLE. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WATCH. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WEBSITE. 95،000 تومان 95،000 تومان 95،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WEDDING. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WIKI. 100،000 تومان 100،000 تومان 100،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORK. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORKS. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORLD. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
YOGA. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
AC.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ID.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NET.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ORG.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 SCH.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
 GOV.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین

 نکات و توضیحات

  • ثبت دامنه های ملی و بین المللی به صورت آنلاین و اتوماتیک صورت میگیرد.
  • مدت رمان لارم برای ثبت دامنه ها بین 30 دقیقه الی 48 ساعت ، بسته به نوع پسوند ، متغییر می باشد .
  • برای ثبت دامنه های ملی از قبیل IR و مشتقات آن مانند CO.IR و... ، به نام خودتان ، می بایست یک حساب کاربری در سایت NIC.IR بسازید .

ارتباط با فارسیان

دفتر مرکزی : تهران - خ شهید نامجو - بعد از میدان نامجو - خ شهید حسینی - پلاک ۶۱
تلفن : 8212 56 77 (021)
همراه : 4397 155 - 0937
سامانه پیام کوتاه : 02177568212
ایمیل : Info@FarsianWeb.com
وب سایت : www.FarsianWeb.com

درباره فارسیان

شرکت فارسیان وب با بیش از 5 سال تجربه در زمینه ارائه خدمات حرفه ای تحت وب می تواند شما را در طراحی و پیاده سازی بخش تجارت الکترونیک حوزه کاری تان یاری کند . ما این تضمین را به شما می دهیم که در این راه شما را تنها نمی گذاریم و تا رسیدن به هدف نهایی تان و کسب درآمد بیشتر در فضای مجازی شما را یاری کنیم . برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید .

قبل از همه باخبر شوید!

با ما همه چیز آسان می شود!

با سامانه مشتریان فارسیان وب ، همه چیز را به سادگی مدیریت کنید!