بسیاری از مشتریان و نیازمندان به وب سایت مایلند تا در ابتدای کار بدانند که هزینه ی طراحی و پیاده سازی وب سایت شان چقدر می شود . اما از آنجایی که طراحی وب سایت یک بحث تخصصی و هزینه آن بر اساس امکانات ارائه شده می باشد , نمی توان بدون برآورد نیاز های شما ، هزینه دقیقی برای آن تعیین کرد . از همین رو می بایست نیاز ها و خواسته های شما به طور کامل سنجیده شود و سپس هزینه برآورد شود .

برای مثال امکانات مورد نیاز یک وب سایت خبری با یک وب سایت فروشگاهی کاملا متفاوت بوده و از همین رو قیمت طراحی این دو وب سایت نیز با هم تفاوت دارد .

شما می توانید در صورت نیاز با ما تماس بگیرید و یا از بخش مشاوره رایگان ، درخواست مشاوره رایگان دهید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند و شما را در این زمینه راهنمایی کنند .